Politică de confidențialitate

Acest website („site-ul”) este operat de către Investimental S.A. („Investimental”). Investimental poate fi referit în această Politică drept „noi”, „nouă” sau „al nostru/ă”.

Obiectul acestei Politici privind Confidențialitatea

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Investimental S.A. („Investimental”), în calitate de operator de date.

Prezenta Politică privind confidențialitatea are rolul de a vă informa cu privire la:

 • activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al site-ului https://www.orasulportofel.ro/ ;
 • prelucrările datelor cu caracter personal derulate de Investimental în vederea desfășurării activităților sale conform celor descrise mai jos.

Politica noastră privind confidențialitatea poate fi modificată periodic. Ori de câte ori va interveni o modificare, Investimental va publica pe această pagină o versiune actualizată a politicii și va semnala printr-un mesaj pop-up faptul că politica a fost modificată. Prin consultarea frecventă a acestui site, puteți să vă asigurați că aveți cunoștință permanent despre activitățile de prelucrare întreprinse de către Investimental.

Site-ul poate include link-uri către alte website-uri care sunt gestionate de alte entități/persoane juridice care nu au legătură cu Investimental și cu privire la care Investimental nu poartă nicio responsabilitate. De asemenea, putem oferi link-uri către alte website-uri operate de companiile afiliate Investimental, care aplică politici separate în privința confidențialității. Dacă accesați aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, vă recomandam să consultați politicile de confidențialitate ale acestor site-uri pentru a putea înțelege în ce mod colectează, utilizează și comunică informațiile dvs.

Investimental și confidențialitatea datelor

Investimental prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 și ale legislației conexe. Investimental prelucrează datele cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de persoana vizată, în următoarele condiții:

 1. Pentru prelucrările derivate din calitatea dumneavoastră de vizitator al site-ului;
 2. Pentru prelucrările derivate din abonarea la newsletterul nostru.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Investimental prelucrează datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct, în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel, precum și date care sunt generate în baza utilizării site-ului nostru.

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • din informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-ul nostru: formularul din pagina Părinți/ Află mai multe, formularul din pagina Părinți/ Abonează-te aici;
 • prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate.

Informațiile pe care ni le furnizați pot include:

 • Date de contact, precum numele, adresa de e-mail;
 • Alte date furnizate de dumneavoastră în contextul comunicării cu noi, după caz.

Prin activitatea desfășurată, nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (i.e. informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), cu excepția cazului în care:

 • suntem obligați să facem acest lucru prin lege; și/sau
 • în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat.

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu site-ul sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al Investimental, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe site-ul  nostru  numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

De fiecare dată când vizitați site-ul Investimental, colectăm automat următoarele date:

 • date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date sunt colectate și prelucrate în numele nostru, prin fișierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la adresa Politica privind utilizarea fișierelor cookie.
 • date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include date despre URL, secvență de clicuri către, prin și de la site-ul Investimental (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat pe site.

Scopurile și temeiurile de prelucrării

Prin intermediul acestui site, Investimental prelucrează datele dvs. cu caracter personal astfel:

 1. pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Investimental, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 1. pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Investimental de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 1. în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri anonime de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Investimental de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site.

Pentru scopurile de prelucrare pentru care este necesar ca Investimental să obțină consimțământul dumneavoastră, consimțământul astfel furnizat poate fi retras în orice moment, Investimental urmând a ține cont de preferințele dumneavoastră.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Investimental nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terțe părți informațiile dumneavoastră cu caracter personal.

În cadrul Investimental, doar un număr limitat de membri ai personalului au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”). Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal.  Membrii personalului Investimental au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai pe baza instrucțiunilor comunicate de Investimental, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

Am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal.  Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru. Investimental nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul. De asemenea nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduiește site-ul.

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Investimental poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari:

 • Către parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți care sprijină Investimental în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT);
 • Către organizații profesionale, organizații de cercetare a pieței, alți furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic către Investimental;
 • Către consultanți externi (i.e. avocați, contabili, auditori), în scopuri specifice, atunci când este necesar;
 • Către alte entități sau persoane, după cum ar fi instanțele de judecată, pentru îndeplinirea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Investimental sau ale altor entități sau persoane.

Dezvăluirea datelor dumneavoastră poate avea loc în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Investimental prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal

În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate este posibil ca Investimental să transfere anumite categorii de date cu caracter personal în afara României, doar către state din cadrul UE/ SEE.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Investimental va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

Utilizarea modulelor de tip cookie-uri

Acest site utilizează cookie-uri. Mai multe detalii privind aceste module și modul în care sunt folosite pot fi accesate aici: https://www.orasulportofel.ro/politica-utilizare-cookies/

Securitatea datelor

Investimental acordă o importanță sporită a datelor dumneavoastră cu caracter personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare. În acest sens, Investimental implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși facem tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta 100% securitatea datelor dumneavoastră transmise pe site-ul nostru; orice transmisie de date personale se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Investimental, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Investimental cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către Investimental a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege – însă este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Investimental să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Investimental către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitățile de profilare, dreptul de opoziție se poate exercita în orice moment, prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Confidențialitatea datelor minorilor

Site-ul Investimental nu colectează cu bună știință date personale de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Datele colectate prin acest Site sunt cele ale părinților/ tutorilor legali ai minorilor. Dacă părintele sau tutorele legal are la cunoștință faptul că minorul aflat în custodia sa a furnizat Investimental, prin intermediul site-ului, datele sale cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat Investimental. În cazul în care descoperim că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani a furnizat date cu caracter personal, prin intermediul site-ului, atunci vom distruge aceste informații de pe serverele noastre imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către Investimental a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către Investimental, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere (în format material/electronic prin e-mail) către: gdpr@investimental.ro.

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat) atunci când ne contactați.

Ultima actualizare: 15.05.2024.

Notă: Putem actualiza periodic această Politică și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-ul Investimental. Vă rugăm să consultați periodic pagina dedicată Politicii de Confidențialitate pentru a fi la curent cu noile modificări.